Nolikums

Florbola turnīra
„VASARAS LĪGA 2016”
NOLIKUMS 

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. Noskaidrot vasaras florbola līgas uzvarētāju komandu un pārējo vietu ieguvējus.
2. Veicināt florbola attīstību Latvijā un popularizēt to iedzīvotāju vidū.

II VADĪBA

1. Florbola turnīru „VASARAS LĪGA 2016” organizē Biedrība „Florbola attīstības aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību.
2. Florbola turnīru „VASARAS LĪGA 2016” vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis.
3. Jautājumus par turnīra Nolikuma pārkāpumiem un disciplināro sodu piemērošanu lemj turnīra Disciplinārā komiteja.

III VIETA UN LAIKS

1. Florbola turnīrs „VASARAS LĪGA 2016” notiek Rīgā Augšiela 1, Daugavas stadiona teritorijā uz īpaša seguma grīdas no 2016.gada 6.jūnija līdz 7.augustam. Spēles notiek darbdienās no plkst. 18.00 un brīvdienās atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram, ņemot vērā komandām vēlamo laiku.
2. Sliktu laika apstākļu dēļ organizatori patur tiesības spēļu laiku un vietu mainīt.

IV DALĪBNIEKI

1. Florbola turnīrā „VASARAS LĪGA 2016” piedalās pieaugušo komandas, kuras līdz 2016.gada 30.maijam iesūtījušas pieteikumus un samaksājušas noteikto dalības maksu. Līdz 30.maijam jāsamaksā vismaz 50% no kopējās summas. Atlikusī dalības maksas daļa jāsamaksā līdz 1.jūlijam.
2. Dalības maksa:
280.- EUR – par komandu A grupā vīriešu kategorijā;
280.- EUR – par komandu B grupā vīriešu kategorijā;
280.- EUR – par komandu S grupā sieviešu kategorijā.
2.1. Rekvizīti dalības maksas pārskaitīšanai:
Biedrība „Florbola attīstības aģentūra”
Reģ.nr. 40008158076
Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle
SWIFT: NDEALV2X
Konts: LV38NDEA0000082729325
3. Katra komanda turnīram var pieteikt ne vairāk kā 14 spēlētājus un 2 komandas pārstāvjus.
4. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
5. Papildus spēlētāji var tikt pieteikti līdz 1.jūlijam.
6. Izslēgšanas spēlēs (play-off) drīkst piedalīties spēlētāji, kuri piedalījušies vismaz 50 % spēļu regulārajā turnīrā.
7. B grupā vīriešiem komandā drīkst pieteikt ne vairāk, kā 3 (trīs) Latvijas čempionāta Virslīgas spēlētājus. Par Virslīgas spēlētājiem tiek uzskatīti spēlētāji, kuri 2015./2016.g.sezonā ir licencēti kādā no Latvijas čempionāta Virslīgas komandām.
8. Turnīrā drīkst piedalīties 1999.gadā dzimuši un vecāki spēlētāji.

V PIETEIKUMI

1. Komandu sastāvu pieteikumi jāiesūta līdz 2016.gada 30.maijam. Papildus jautājumiem turnīra galvenais tiesnesis Andris Pīlups. e-pasts: andris@faa.lv, tālrunis: 25917585.

VI NORISE

1. Pirms florbola turnīra „VASARAS LĪGA 2016” sākuma organizatori rīko dalībnieku pārstāvju sapulci, kurā tiks paziņota izspēles kārtība un spēļu kalendārs. Par sapulces laiku komandu pārstāvji tiks informēti pēc komandu pieteikšanas termiņa beigām.
2. Pieteikumu katrai spēlei jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma.
3. Spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
4. Spēles tiesā viens laukuma tiesnesis. Izslēgšanas spēles un spēles par vietām tiesā divi laukuma tiesneši.
5. Spēle norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs) no komandas.
6. Spēles laiks ir 2 x 20 minūtes (neefektīvais laiks) ar 5 minūšu starplaiku starp periodiem.
7. Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukumos, kā arī īpašos gadījumos (spēles laukuma tiesnesis izlemj kādu gadījumu formulēt kā īpašu).
8. Spēles otrā puslaika pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles “tīrais laiks”.
9. Spēles notiek pēc Nolikuma sadaļā VIETA UN LAIKS minētajiem nosacījumiem, turnīra sākumā pēc apļa sistēmas, pēc tam pēc play-off sistēmas.
10. Ja spēles pamatlaiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots ar pēcspēles metienu palīdzību (3 metienu sērija).
11. Par uzvaru spēlē komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles metienos – 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles metienos – 1 punktu, par zaudējumu pamatlaikā – 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5.
12. Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu attiecības iesaistīto komandu starpā;
pēc labākās vārtu attiecības visās turnīra spēlēs;
pēc lielākā gūto vārtu skaita iesaistīto komandu starpā;
pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs;
pēc izlozes.

VII NODROŠINĀJUMS

1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu), spēļu laukuma tiesnešus, spēļu sekretārus, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēļu vietā.
2. Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību organizatoru norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības, drošības noteikumus un spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Turnīra dalībnieki sedz komandas ceļa, ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus.
4. Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo klubu, komandu vadītāji. Turnīra organizatori atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā neuzņemas.

VIII APBALVOŠANA

1. Florbola turnīra „VASARAS LĪGA 2016” pirmo trīs vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un to spēlētājus un pārstāvjus ar medaļām.
2. Turnīra labākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas balvām.