Jaunieši

Florbola turnīra
„VASARAS LĪGA 2015”
Bērniem un jauniešiem
NOLIKUMS

I MĒRĶI UN UZDEVUMI

1. Noskaidrot vasaras florbola līgas uzvarētāju komandu un pārējo vietu ieguvējus.
2. Veicināt florbola attīstību Latvijā un popularizēt to iedzīvotāju vidū.

II VADĪBA

1. Florbola turnīru „VASARAS LĪGA 2015” organizē Biedrība „Florbola attīstības aģentūra” sadarbībā ar Latvijas Florbola savienību.
2. Florbola turnīru „VASARAS LĪGA 2015” vada un par tā norisi atbild turnīra galvenais tiesnesis.
3. Jautājumus par turnīra Nolikuma pārkāpumiem un disciplināro sodu piemērošanu lemj turnīra Žūrija.

III VIETA UN LAIKS

1. Florbola turnīrs „VASARAS LĪGA 2015” notiek Rīgā Grostonas ielā 6b, Rīgas Olimpiskā centra teritorijā uz īpaša seguma grīdas no 2015.gada 8.jūnija līdz 9.augustam. Spēles notiek darbdienās no plkst. 12.00 un brīvdienās atbilstoši galvenā tiesneša sastādītajam spēļu kalendāram, ņemot vērā komandām vēlamo laiku.
2. Sliktu laika apstākļu dēļ organizatori patur tiesības spēļu laiku un vietu mainīt.

IV DALĪBNIEKI

1. Florbola turnīrā „VASARAS LĪGA 2015” piedalās bērnu un jauniešu komandas, kuras līdz 2015.gada 25.maijam iesūtījušas pieteikumus un samaksājušas noteikto dalības maksu. Līdz 25.maijam jāsamaksā vismaz 50% no kopējās summas. Atlikusī dalības maksas daļa jāsamaksā līdz 7.jūlijam.
2. Dalības maksa:
140.- EUR – par komandu U-16 grupā;
140.- EUR – par komandu U-14 grupā;
2.1. Rekvizīti dalības maksas pārskaitīšanai:
Biedrība „Florbola attīstības aģentūra”
Reģ.nr. 40008158076
Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvia
SWIFT: NDEALV2X
Konts: LV38NDEA0000082729325

3. Vecumu grupas:
U-16 (1999.un 2000.gadā dzimušie);
U-14 (2001., 2002., 2003.gadā dzimušie);
5. Katrā vecuma grupā drīkst spēlēt tikai šīs sadaļas 3.punktā norādītajos gados dzimušie (nedrīkst spēlēt arī vienu pakāpi augstākā vecuma grupas komandā).
6. Katra komanda turnīram var pieteikt ne vairāk kā 14 spēlētājus un 2 komandas pārstāvjus.
7. Turnīram pieteiktais spēlētājs drīkst spēlēt tikai vienā komandā.
8. Spēlētāji turnīrā drīkst piedalīties tikai ar ārsta un vecāku rakstiskām atļaujām, kuras glabājas pie komandas trenera/pārstāvja.

V PIETEIKUMI

1. Komandu sastāvu pieteikumi jāiesūta līdz 2015.gada 25.maijam, aizpildot reģistrācijas formu turnīra mājas lapā – www.vasarasliga.lv. Papildus jautājumiem turnīra galvenais tiesnesis Ainārs Juškēvičs. e-pasts: ainars_juskevics@inbox.lv, tālrunis: 22041438.

VI NORISE

1. Pieteikumu katrai spēlei jāiesniedz spēles sekretāram ne vēlāk kā 15 minūtes pirms spēles sākuma, aizpildot attiecīgo sadaļu spēles protokolā.
2. Spēles notiek pēc atvieglotiem Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.
3. Spēles tiesā viens laukuma tiesnesis. Izslēgšanas spēles un spēles par vietām tiesā divi laukuma tiesneši.
4. Spēle norisinās 5 pret 5 (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs). Lai uzsāktu spēli, uz laukuma ir jābūt vismaz 5 spēlētājiem (4 laukuma spēlētāji un vārtsargs) no komandas.
5. Spēles laiks ir 2 x 14 minūtes (neefektīvais laiks) U-14 grupā un 2 x 16 minūtes (neefektīvais laiks) U-16 grupā un  ar 5 minūšu starplaiku starp periodiem.
7. Spēles laiku aptur tikai, ja gūti vārti, piešķirts noraidījums, pusminūtes pārtraukumos, kā arī īpašos gadījumos (spēles laukuma tiesnesis izlemj kādu gadījumu formulēt kā īpašu).
8. Spēles otrā puslaika pēdējā minūtē tiek fiksēts spēles “tīrais laiks”.
9. Spēles notiek pēc Nolikuma sadaļā VIETA UN LAIKS minētajiem nosacījumiem, turnīra sākumā pēc apļa sistēmas, pēc tam pēc play-off sistēmas.
10. Ja spēles pamatlaiks beidzas neizšķirti, spēles uzvarētājs tiek noskaidrots ar pēcspēles metienu palīdzību (3 metienu sērija).
11. Par uzvaru spēlē komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pēcspēles metienos – 2 punktus, par zaudējumu pēcspēles metienos – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktus. Par neierašanos uz spēli komandai tiek piešķirts zaudējums ar rezultātu 0:5.
12. Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:
pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;
pēc labākās vārtu attiecības iesaistīto komandu starpā;
pēc labākās vārtu attiecības visās turnīra spēlēs;
pēc lielākā gūto vārtu skaita iesaistīto komandu starpā;
pēc lielākā gūto vārtu skaita visās turnīra spēlēs;
pēc mazākās soda laiku summas visās turnīra spēlēs;
pēc izlozes.

VII NODROŠINĀJUMS

1. Turnīra organizatori nodrošina sporta bāzi (spēles laukumu, ģērbtuvi, dušu), spēļu laukuma tiesnešus, spēļu sekretārus, kā arī atbild par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu spēļu vietā.
2. Turnīra dalībnieki sedz komandas ceļa, ēdināšanas un apdrošināšanas izdevumus.

VIII APBALVOŠANA

1. Florbola turnīra „VASARAS LĪGA 2014” pirmo trīs vietu ieguvējas komandas apbalvo ar kausiem un to spēlētājus un pārstāvjus ar medaļām.
2. Turnīra labākos spēlētājus apbalvo ar piemiņas balvām.